• Hootsuite certified
  • webb/web
  • Översättning/Translation
  • VA
  • Hjälpen är här/The help is here
  • Internet
  • Problemlösning/Problem solution
  • CMS
  • Nätverkande/Networking
  • utskrifter/transcription

Virtuell Assistent

Tjänster med bredd, engagemang med perspektiv

Administration, marknadsföring, texter och översättning

Webbplatser, sociala media, SEO & IT