W R E N D A

...

Företagsnamn och varumärke

  You Are Currently Here!-
 • Home
 • -Företagsnamn och varumärke

Vikten av ett företagsnamn

Ett välfungerande varumärkessystem börjar med ett utmärkt namn.
Om du inte kan ge ditt företag ett namn som sticker ut från mängden blir det svårt att skapa ett varumärke.
Det kan liknas vid ett skötebarn som behöver ett namn innan de unika egenskaper du vill att världen ska se kan börja skönjas.
Sedan kan du mejsla ut varumärket med efterföljande metoder som syftar till att skapa medvetande kring ditt varumärke på marknaden och lägga grunden för en affärstillväxt.

Ta fram ett namn

Att namnge ett företag eller varumärke är inte lika lätt som att komma på ett namn för en båt, ett husdjur, eller dylikt.
Faktum är att flera faktorer spelar in när det handlar om att ta fram ett namn med ett bra gehör hos konsumenterna, vilken typ av tjänst/produkt ditt företag erbjuder, dess funktioner och användning och andra fördelar, exempelvis genom att den löser ett behov/problem kunderna har.
Det är bara en aspekt av vad du behöver beakta när du namnger din tjänst/produkt eller varumärke.
Den andra änden av formeln kräver att du sätter dig in i konsumenternas tänkesätt.
På vilket sätt har jag användning av tjänsten/produkten?
Vilka fördelar kan jag få av att använda den?
Lägg till alla andra konkurrerande företag som erbjuder samma tjänst/produkt som du gör. Sammantaget är det vägledande om vad du behöver titta på om du vill få en del av marknaden och öka försäljningstakten.

Att göra och inte göra

Att skapa ett företagsnamn kan ibland kännas förvirrande ibland, och det kan bero på antingen brist på eller för många idéer som gör det svårt att inte tappa konceptet.
Nedan följer några tips som du bör tänka på när du ger företaget ett namn:

 • Välj ett minnesvärt namn som fångar uppmärksamheten i stället för ett slätstruket som lätt går dina möjliga kunder förbi.
 • Använd aldrig namn som bokstavligen beskriver produkten/tjänsten.
 • Välj något kreativt.
 • Använd helst inte geografiska namn eftersom det begränsar omfattningen av ditt företag.
 • Detta är dock en fördel om din produkt/tjänst är associerad med en given lokal eller intressant plats.
 • Avstå från restriktiva namn för så att du slipper framtida problem om du vill utöka din verksamhet.
 • Håll namnet kort så att det är lätt att komma ihåg.

Namn som en del av varumärkesstrategin

Ett företagsnamn är inte bara ett namn utan det representerar din affärsidentitet.
Och i företagsgemenskapen är sättet du representerar och projicerar din bild avgörande för att fastställa framgång.
Detta beror på att uppfattningar, mer än det faktiska värdet av produkten eller tjänsterna, är avgörande för att hjälpa konsumenterna att bestämma huruvida de ska köpa den produkten/tjänsten.
Som själva varumärkets förlängning så förknippas det med företaget och dess rykte.
Det är därför de flesta företag investerar övervägande delen av sina arbetsinsatser på att bygga upp ett tillförlitligt affärsrykte som stärker konsumenternas förtroende för deras företag.
Ditt företagsnamn utgör en avgörande del i hur väl ditt företag kan lyckas med den föresatsen.
När människor möter ditt företag eller varumärke har du bara kort stund på dig att fånga deras uppmärksamhet och ge ett första intryck.
Om du inte gör det kan du ha förlorat en potentiell kund.
Det är inte bara intressant utan ett bra företagsnamn kan ge styrfart på din målmarknad.
Om du kan ta fram ett som fungerar bra så ger du ditt företag en skjuts i den rätta riktningen mot önskad kommersiell framgång.
Ett bra företagsnamn är inte bara en ytlig aspekt som i sammanhanget varumärke utan snarare en legitim affärsfaktor som måste beaktas.